Start Nr 99 Komu 1% str.21
Komu 1% str.21

Wypełniając tegoroczny PIT, można przekazać 1% swojego podatku. na jedną z organizacji pożytku publicznego działających na terenie Rabki-Zdroju.  Listę OPP z naszej gminy oraz numery, które należy wpisać do zeznania podatkowego, aby przekazać im darowiznę, publikujemy poniżej.

nr KRS         Nazwa

0000054086 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
im. św. Tereski w Rabce-Zdroj. Cel szczegółowy: SZKOŁA W RABCE

0000365333 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Rabce-Zdroju

0000215720 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Cel szczegółowy: stypendia FRRR

0000035418 Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo w Rabce

0000064892 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

0000067501 Ochotnicza Straż Pożarna W Ponicach

0000160615 Ochotnicza Straż Pożarna Chabówka

0000231128 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

0000287040 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka