Start Rocznik 2019 (nr 87-98) nr 88 Kurenda - informator samorządowy str.4
Kurenda - informator samorządowy str.4 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 09 lutego 2019 14:07

Uchwały podjęte podczas III sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.:

 • Uchwała Nr III/19/18  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój.
 • Uchwała Nr III/18/18  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 • Uchwała Nr III/16/18  w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
 • Uchwała Nr III/15/18  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023.
 • Uchwała Nr III/14/18  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie w pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023.
 • Uchwała Nr III/13/18  w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023.
 • Uchwała Nr III/12/18  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 ? 2021.
 • Uchwała Nr III/11/18  w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 • Uchwała Nr III/10/18  w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr III/9/18  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019.


Podczas II sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju powołanych zostało 5 komisji stałych oraz jedna doraźna.

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Gospodarki Odpadami
  Przewodniczący komisji: Katarzyna Karkula
 2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Przewodniczący komisji: Dorota Majerczyk
 3. Komisja Rewizyjna
  Przewodniczący komisji: Robert Skipiała
 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Przewodniczący komisji: Aleksandra Koper
 5. Komisja Uzdrowiskowa
  Przewodniczący komisji: Paweł Rogowiec
 6. Doraźna Komisja Statutowa
  Przewodniczący komisji: Dariusz Krzysztof


W styczniu na terenie Rabki-Zdroju odbyły się wybory nowych władz osiedli - przewodniczących i członków zarządów.

 • Komitet Osiedlowy ?Zaryte?: Przewodniczący - Andrzej Kusiak
 • Komitet Osiedlowy ?Słone?: Przewodniczący - Jakub Bala
 • Komitet Osiedlowy ?Rynek?: Przewodniczący - Stanisław Kiersztyn
 • Komitet Osiedlowy Sądecka?: Przewodniczący - Łukasz Pędzimąż
 • Komitet Osiedlowy ?Centrum?: Przewodniczący - Bogdan Gacal
 • Komitet Osiedlowy ?Łęgi?: Przewodniczący - Maria Wróbel
 • Komitet Osiedlowy ?Orkana?: Przewodniczący - Irena Buksa
 • Komitet Osiedlowy ?Nowy Świat?: Przewodniczący - Jan Ciepliński
 • Komitet Osiedlowy ?Traczykówka?: Przewodniczący - Andrzej GaikZakłady Komunalne będą do marca odbierać śmieci od mieszkańców
Taką decyzję podjął burmistrz Leszek Świder. Stało się tak, bowiem do końca ub. r. urzędowi nie udało się wyłonić w przetargu firmy, która się tym zajmie.

Plan zagospodarowania przestrzennego
W Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju odbyło się  spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Rabka-Zdrój.


Konkurs ofert na sport dzieci i młodzieży
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął doroczny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Dotacje zostały przyznane na dziesięć projektów,
Łącznie na zadania przeznaczono 200.000 zł.


Osobowość Rabki-Zdroju ? czas na zgłoszenia
Do końca marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki za rok ubiegły oraz za całokształt  działalności w dziedzinie społecznej, zdrowia oraz w sferze przedsiębiorczości. Regulamin Nagrody i formularz wniosku dostępny na stronie internetowej miasta.


Przybywa turystów
Rabka-Zdrój staje się coraz bardziej rozpoznawalna i popularna wśród turystów.


Wznowienie naboru ? program Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.


Kolejne dyżury pracownika PGNiG
Na mocy porozumienia o współpracy między Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju a spółką Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Obrót Detaliczny, odbywać się będą dyżury, w ramach których przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz pomoże:
- Złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
- Złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
- Uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, uruchomieniu dostaw paliwa gazowego do budynku.
- Otrzymać wsparcie procesu dofinansowania wymiany kotłów stałopalnych na gazowe.
Dyżury będą odbywać się w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, od godz. 8.00 do godz. 17.00 w pokoju nr 05 (Sala Obrad), w następujących dniach:
- 18.02.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 11.03.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 08.04.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 20.05.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 17.06.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 08.07.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 19.08.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 16.09.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 21.10.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 18.11.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
- 09.12.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00


Przekazanie nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju
24 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie kluczyków do nowego radiowozu zakupionego w grudniu 2018 roku na potrzeby Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju.


Budżet Rabki-Zdroju na 2019 rok
31 stycznia Rada Miejska w Rabce-Zdroju przegłosowała budżet miasta i gminy na 2019 rok. - To budżet kompromisu - mówił o nim burmistrz Leszek Świder, przekonując radnych do poparcia dokumentu, który pozwoli realizować w rozpoczętym roku zaplanowane zadania i inwestycje.


Młodzieżowa Rada Miasta powołana
Uchwałą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju formalnie ustanowiono Młodzieżową Radę Miasta i zatwierdzono jej statut.