Reklama
Reklama
Start
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Numer 72

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

72. numer naszej gazety dostę™pny bę™dzie od czwartku, 12 października w stał‚ych punktach sprzedaży.

Przeglą…d zawartoś›ci numeru w menu obok.

POLECAMY!!!  Cena tylko  3zł‚

Kupujcie "Wiadomoś›ci Rabczań„skie".

"Wiadomoś›ci Rabczań„skie" są… dostę™pne w nastę™pują…cych punktach:
Salony prasowe - przy ul. Pił‚sudskiego ("Manhattan"), w Zakł‚adzie Przyrodoleczniczym, przy Dworcu PKS ("MOTO PRESS") oraz na stoisku prasowym w Carrefour "Dominik".
Kioski - w Rynku, przy ul. Nowy Świat.
Księ™garnie: "Akrybia", "Mię™dzy Sł‚owami"
sklep "Adaś›" ul. Orkana
oraz "BIT-BORT" (na deptaku obok kawiarenki Mon ami)

Archiwalne numer "Wiadomoś›ci" (zarówno z lat przedwojennych, jak i 90-tych), utrwalone został‚y na pł‚ycie CD. Pł‚yty te otrzymać‡ może każdy Darczyń„ca, wspierają…cy Fundusz Stypendialny FRRR w kwocie nie mniejszej niż 30 zł‚otych.
Szczegół‚owe informacje uzyskać‡ można w biurze FRRR, przy ulicy Orkana 16 B w Rabce-Zdroju oraz pod nr tel.: 18 267 77 39.

Konto bankowe Funduszu: PL55 2190 0002 3000 0046 4012 0103

 

Polecamy



Wystawa instrumentów w Muzeum "Orkana"