Start Rocznik 2016 (nr 51-62) NR 57 Kurenda. Informator samorządowy. str.5
Kurenda. Informator samorządowy. str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 lipca 2016 15:47

Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca  2016r.
UCHWAŁA NR XXIII/173/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zasad, na podstawie których przysługują radnym Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju diety, ryczałty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.     
UCHWAŁA NR XXIII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.     
UCHWAŁA NR XXIII/171/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wskazania dwóch osób zaufania publicznego do Komisji, która dokona oceny zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji     
UCHWAŁA NR XXIII/170/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wskazaniu dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej do Komitetu rewitalizacji     
UCHWAŁA NR XXIII/169/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02.06.2016 r.(data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.3.2016
UCHWAŁA NR XXIII/168/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .     
UCHWAŁA NR XXIII/166/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.     
UCHWAŁA NR XXIII/165/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego     
UCHWAŁA NR XXIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.     
UCHWAŁA NR XXIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     
UCHWAŁA NR XXIII/162/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023   
UCHWAŁA NR XXIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXI/187/12 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rabce-Zdroju na lata 2013– 2017 zmienionej Uchwałą nr XXXII/195/13 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 17 stycznia 2013 roku.
UCHWAŁA NR XXIII/160/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrz Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.     
UCHWAŁA NR XXIII/159/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rabka-Zdrój za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2015r.
Treść wszystkich uchwał dostępna w BIP, na stronie http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/


Historyczny moment
To historyczny moment na który czekały pokolenia - powiedział w Rabce-Zdroju Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystego podpisania umowy na budowę odcinka nowej zakopianki z Naprawy do Skomielnej Białej z 2-kilometrowym tunelem pod Luboniem Małym.

Burmistrz z absolutorium
Rada Miejska w Rabce-Zdroju udzieliła burmistrz Ewie Przybyło absolutorium z tytułu ubiegłorocznego budżetu.

Miejskie słupy ogłoszeniowe
Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju zakupił 5 słupów ogłoszeniowych, które rozstawione zostały w miejscach, w których na terenie miasta jest największy ruch pieszy.
Cennik:
za umieszczenie reklamy/ogłoszenia na jednym słupie ogłoszeniowym
FORMAT    1-7dni     8-14dni     15-21dni     22-31 dni
A5 - A4       5      10       15        20
A3 - B3      10      15       20        25
A1 - B1      15      20       25        30
A0 - B0      20      30       40        50

Kolejna ulica do przebudowy
Po ulicach Orkana, Jana Pawła II, Kasprowicza i Chopina, przyszedł czas na remont kolejnej ulicy na terenie uzdrowiska. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Polnej. Remont obejmie odcinek o długości około 200 metrów. Ulica zyska nową nawierzchnię asfaltową, krawężniki i chodnik dla pieszych. Planowany termin zakończenia robót to 31 sierpnia.


Miasteczko gotowe!
W Rabce-Zdroju przybyła kolejna atrakcja. W Parku Zdrojowym zakończyła się budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerzystów.


Poniatowskiego, Norwida, Gilówka – do remontu
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetargi i wybrał wykonawców przebudowy trzech dróg miejskich: ulic Poniatowskiego, Norwida i Gilówka.