Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 70 Kurenda - informator samorządowy str.7
Kurenda - informator samorządowy str.7
Nr 70

Uchwały podjęte podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 lipca 2017 r.:
UCHWAŁA NR XXXIV/258/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok .    
UCHWAŁA NR XXXIV/256/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju.
UCHWAŁA NR XXXIV/255/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce - Zdroju.    


Pieniądze na kanalizację
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju pozyskał dotację w wysokości 851.555,00 zł dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ponice oraz Rdzawka w Gminie Rabka-Zdrój".


Remiza w Rdzawce do przebudowy
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz, Wod. Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego wygrał przetarg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce".

Nowy przewodniczący zarządu osiedla "Łęgi?
Na sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju gościł nowo wybrany przewodniczący zarządu osiedla "Łęgi" w Rabce-Zdroju.


Dotacja na uzdrowisko
Decyzją Wojewody Małopolskiego dotacje w wysokości blisko 7 milionów złotych otrzyma w tym roku osiem gmin uzdrowiskowych Małopolski, w tym Rabka-Zdrój.


Trwają prace drogowe na Nowym Świecie.
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju wyremontowana została ulica Polna, a aktualnie remontowana jest ul. prof. Rudnika, prowadząca m.in. do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.