Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 70 Z historii Rabki. str.10
Z historii Rabki. str.10
Nr 70

Po ukazaniu się w czerwcowym, 25. numerze ?Polityki? artykułu autorstwa Marcina Kołodziejczyka zatytułowanego ?Miasto Dzieci Świata?, do redakcji ?Wiadomości Rabczańskich? nadszedł list od harcerzy ?Żółtej Dwójki?. List ten prezentujemy poniżej.
Naszym zdaniem poruszany już wielokrotnie w różnych mediach temat wydarzeń, do których doszło przy ul. Słonecznej w sierpniu 1945 roku, powinien zostać ostatecznie wyjaśniony. Z jednej strony mamy dokumenty UB, powstałe kilka lat po wydarzeniach, a z drugiej - żyjące jeszcze osoby, mające wiedzę o tamtych dniach. Może więc jednak warto byłoby podać nazwiska, daty, godziny i świadków; bez względu na to, jaka jest prawda o tych wydarzeniach, trzeba ją przyjąć; zaakceptować i kontynuować to, co dobrego Rabka i jej mieszkańcy zrobili dla upamiętnienia żydowskich ofiar holocaustu.