Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 73 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6
Nr 73
 • Uchwały podjęte podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2017 r.:
  UCHWAŁA NR XXXVII/287/17    w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/199/16 Rady Miejskiej w Rabce ?Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej   
  UCHWAŁA NR XXXVII/286/17    w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. nr XXXVI/269/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.   
  UCHWAŁA NR XXXVII/285/17    w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .   
  UCHWAŁA NR XXXVII/283/17    w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Rabka-Zdrój do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: ?EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI?   
  UCHWAŁA NR XXXVII/282/17    w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Walk o Wolność w Rdzawce.   
  UCHWAŁA NR XXXVII/281/17    w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach.   
  UCHWAŁA NR XXXVII/280/17    w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Chabówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Chabówce.
  UCHWAŁA NR XXXVII/279/17    w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju.   
  UCHWAŁA NR XXXVII/278/17    w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju.   
  UCHWAŁA NR XXXVII/277/17    w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju.
  UCHWAŁA NR XXXVII/276/17    w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/221/17 z dnia 29 marca2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdom-nymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka ? Zdrój.   
  UCHWAŁA NR XXXVII/275/17    w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój.

 

 • Porozmawiajmy o Konstytucji
  Burmistrz Ewa Przybyło i wiceburmistrz Robert Wójciak wzięli udział w konferencji "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie", która została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej ustawy zasadniczej.
 • II edycja konkursu EKO HESTIA SPA rozstrzygnięta! Nagroda specjalna dla Rabki-Zdroju
  W II edycji Konkursu, zdaniem kapituły, najlepszy projekt zgłosiło Busko-Zdrój. Uzdrowisko otrzyma 100 000 złotych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. W ramach EKO HESTIA SPA nagradzane są najciekawsze inicjatywy proekologiczne w polskich uzdrowiskach.

 

 • Małopolskie uzdrowiska pięknieją
  Uzdrowisko i miasto Rabka-Zdrój zostało przedsta-wione w najnowszym odcinku  Telewizji Małopolska, który poświęcony jest małopolskim uzdrowiskom.

 

 • Unijne miliony płyną do uzdrowiska
  W 2017 roku Rabka-Zdrój pozyskała łącznie 12.034.910,76 zł ze środków z Unii Europejskiej.
 • Nagrody dla nauczycieli i raport o oświacie
  Podczas sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju burmistrz Ewa Przybyło nagrodziła nauczycieli rabczańskich szkół i przedstawiła radnym raport o stanie oświaty w gminie.
  Nagrody Burmistrza Rabki-Zdroju w roku 2017 otrzymali:
 • Szkolne statystyki
  Na terenie gminy Rabka-Zdrój rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło ogółem 1.487 uczniów (bez szkolnictwa specjalnego), tj. 1.154 uczniów w klasach I - VII szkół podstawowych i 331 uczniów II i III klas gimnazjalnych.

 

 • Rabka-Zdrój w rankingu gmin Małopolski
  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2017.