Start Rocznik 2018 (nr 75-86) nr 81 Kurenda - informator samorządowy str.7
Kurenda - informator samorządowy str.7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 lipca 2018 17:31

Uchwały podjęte podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 20 czerwca 2018r.:

  • Uchwała Nr XLIII/336/18 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  • Uchwała Nr XLIII/334/18 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
  • Uchwała Nr XLIII/333/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  • Uchwała Nr XLIII/332/18 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu konserwatorskiego cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 233, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Rabce-Zdroju
  • Uchwała Nr XLIII/331/18 w sprawie: absolutorium dla Burmistrz Rabki ? Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
  • Uchwała Nr XLIII/330/18  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rabka-Zdrój za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2017 r.Urząd Miejski we współpracy z PGNiG pomogą mieszkańcom w wymianie ogrzewania na gazowe
PGNiG Obrót Detaliczny i Urząd Miejski w Rabce-Zdroju zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom gminy wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. W związku z  zawartym porozumieniem  w Urzędzie Miejskim odbywać się będą dyżury, w ramach których będzie można:
- Złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
- Złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
- Uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, uruchomieniu dostaw paliwa gazowego do budynku.
- Otrzymać wsparcie procesu dofinansowania wymiany kotłów stałopalnych na gazowe.
Dyżury będzie pełnił Kierownik Biura Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Pan Piotr Luberda w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju,  ul. Parkowa 2, w następujących dniach:
- 20.08.2018 r. pn. od 8.00 do 17.00
- 17.09.2018 r. pn. od 8.00 do 17.00
- 22.10.2018 r. pn. od 8.00 do 17.00
- 26.11.2018 r. pn. od 8.00 do 17.00
- 17.12.2018 r. pn. od 8.00 do 17.00

W ramach dalszej współpracy, w sierpniu, podczas Święta Solanki w rabczańskim Amfiteatrze zorganizowane będzie spotkanie z firmami kotlarskimi, które będą przedstawiały ofertę kotłów gazowych.


?Małopolski Tele-Anioł?
Gmina Rabka-Zdrój  przystąpiła do współpracy projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego pn. ?Małopolski  Tele-Anioł? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Absolutorium dla burmistrz
Rada Miejska w Rabce-Zdroju udzieliła burmistrz Ewie Przybyło absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu w aż 99%. Jego prawidłowe wykonanie potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, która po analizie sprawozdania z wykonania budżetu wydała pozytywną opinię.

Podinspektor Henryk Chudy komendantem
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu insp. Robert Bartosz, z dniem 25 czerwca, powołał podinsp. Henryka Chudego na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju.


Rabce przybędzie kolejna atrakcja
Miło nam poinformować, że wspólny projekt gminy Rabka-Zdrój (partner wiodący) i słowackiej gminy Jarabina (partner), pod nazwą "Różne oblicza wody ? rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza", znalazł się na liście 13 projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja. Kwota dofinansowania wyniesie 571 149,89 ?.


Dofinansowanie na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rabka-Zdrój
172 instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii powstaną w Gminie Rabka-Zdrój. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Miasto nie wybrało firmy, która wybuduje wodny plac zabaw
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju unieważnił przetarg na budowę wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Wszystkie trzy oferty od firm zainteresowanych jego budową były dla miasta za drogie.