Start Nr 99 Pamiętnik Kulturalny str.14
Pamiętnik Kulturalny str.14

 

 • Spotkanie z pisarzem
  Jeden z najbardziej znanych współcześnie pisarzy i poetów Jacek Dehnel gościł w Rabce-Zdroju.
 • Jubileusz chóru ?Cantabile?
  Działający przy Rabczańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku chór ?Cantabile? świętował w restauracji ?Zdrojowa? w Rabce-Zdroju jubileusz 10-lecia działalności.
 • Literacko o Piłsudskim
  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju gościła aktorka Ewa Dałkowska. Podczas spotkania z młodzieżą licealną artystka teatralna i filmowa czytała fragmenty książki pt. "Ścieżka obok drogi" autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny, będącej wspomnieniem o Marszałku Józefie Piłsudskim z okresu pracy poetki w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
 • Konkurs na "List do św. Mikołaja" rozstrzygnięty
  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom XV edycji Konkursu Literackiego na ?List do Św. Mikołaja?.
 • Pamięci doktora Sebastiana Flizaka
  W Mszanie Dolnej, z udziałem przedstawicieli Rabki-Zdroju, odbyły się wydarzenia upamiętniające postać wybitnego zagórzańskiego etnografa i ludoznawcy Sebastiana Flizaka.
  ...
  W drugiej części, w pensjonacie Janda, odbyła się promocja książki autorstwa dr Katarzyny Ceklarz z Rabki-Zdroju, zatytułowanej: ?Sebastian Flizak. Ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki?.
 • Szopki w Muzeum im. Wł. Orkana
  Dyrektor i Pracownicy Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju serdecznie zapraszają na wystawę pt. ?Szopki?, prezentującą bogactwo tradycji kolędniczych regionu.
  Wystawa będzie czynna do marca 2020 r. w godzinach otwarcia Muzeum.
 • Świąteczne życzenia od burmistrza i górali
  Członkowie wszystkich dziecięcych zespołów regionalnych działających na terenie gminy Rabka-Zdrój spotkali się w starym kościółku Muzeum Orkana, nagrali świąteczną kolędę i wspólnie z burmistrzem Leszkiem Świdrem złożyli świąteczne życzenia mieszkańcom całej gminy oraz turystom spędzającym w Rabce-Zdroju święta.

 

Spotkanie z pisarzem
Jeden z najbardziej znanych współcześnie pisarzy i poetów Jacek Dehnel gościł w Rabce-Zdroju. Laureat Paszportu Polityki, Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Honorowy Ambasador Polszczyzny, odznaczony Brązowym Medalem ?Zasłużony Kulturze Gloria Artis?, spotkał się ze swoimi wielbicielami w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która była gospodarzem spotkania zorganizowanego przez panią Marię Łaś. Autor opowiedział o swoich inspi-racjach, książkach i ostatniej powieści. "Ale z naszymi umarłymi". Spotkanie było okazją do poznania bliżej twórczości popularnego pisarza, a także do podzie-lenia się z nim własnymi przemyśleniami.
Jubileusz chóru ?Cantabile?
Działający przy Rabczańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku chór ?Cantabile? świętował w restauracji ?Zdrojowa? w Rabce-Zdroju jubileusz 10-lecia działalności. Uroczystości rozpoczął godzinny koncert w wykonaniu jubilata, podczas którego chór pod kierownictwem Zofii Zborek zaprezentował swój szeroki i bogaty repertuar pieśni. Po licznych oklaskach, została odczytania uchwała zarządu stowarzyszenia RUTW o nadaniu chórowi ?Cantabile?, w uznaniu zasług w promowaniu rabczańskiego uniwersytetu, miasta oraz  rozwijaniu kultury muzycznej mieszkańców, imienia patrona, którym został Stanisław Moniuszko. - Tworzycie grupę zgranych przyjaciół, którzy dzielą się swoimi talentami dając słuchaczom możliwość obcowania z pięknem ? mówiła, w imieniu Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wiceprezes Elżbieta Szarawara. Dziękowała za trud, pracę, poświęcenie, wysoki poziom artystyczny, za to że ?cokolwiek czynicie, z sercem wykonujecie?. Listy gratulacyjne, podziękowania i życzenia spłynęły na ręce chórzystek,  dyrygent Zofii Zborek i Celiny Jurzak. Za przygotowanie uroczystości i jej poprowadzenie podziękowania otrzymała Beata Śliwińska. Był też czas na podziękowania od chóru dla tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali i wspierają jego działalność. W kolejce z gratulacjami stanęli m.in. burmistrz Leszek Świder, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skowron, radny powiatowy Marek Szarawarski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joanna Lelek.
W dowód wdzięczności i w uznaniu zasług chór został uhonorowany Medalem Pamiątkowym Podhala, przyznanym przez władze powiatu.
Literacko o Piłsudskim
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju gościła aktorka Ewa Dałkowska. Podczas spotkania z młodzieżą licealną artystka teatralna i filmowa czytała fragmenty książki pt. "Ścieżka obok drogi" autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny, będącej wspomnieniem o Marszałku Józefie Piłsudskim z okresu pracy poetki w Ministerstwie Spraw Wojsko-wych. Zgromadzonych w bibliotece powitała dyrektor Anna Gąsior, zapraszając do wysłuchania fragmentów książki. A ta, jak zachęcała aktorka, to świetnie napisana opowieść, warta tego, by nią zainteresować innych. - Znalazłam ją na półce z książkami mojego taty. Gdy ją przeczytałam, zapragnęłam ją zapre-zentować innym - opowiadała. Tym bardziej, jak mówiła, że pokazuje ona tego męża stanu w innym świetle, jako człowieka rodzinnego i dowcipnego.
Konkurs na "List do św. Mikołaja" rozstrzygnięty
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom XV edycji Konkursu Literac-kiego na ?List do Św. Mikołaja?. Na tegoroczny konkurs nadesłano 302 prace od dzieci z przedszkoli, uczniów Szkół Podstawowych i Liceum z terenu gminy Rabka-Zdrój i wielu miejsc Polski. Prace w 5. kategoriach oceniało Jury w składzie : Elżbieta Kowalczyk, Joanna Luberda i Karolina Kowalcze, nauczycielki ? polonistki z Rabki -Zdroju.
Nagrody ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wręczał laureatom burmistrz Leszek Świder, a towarzyszył mu Mikołaj, w którego wcielił się Cezary Skrocki.
Panie Jurorki nagrodziły następujące osoby :
Kategoria I:
- Amelia Zając - Rdzawka
- Maria Skwarek - Skomielna Biała
- Aleksandra Kościelniak - Rabka -Zdrój
- Weronika Wojtyczka - Ponice
- Tymoteusz Ponicki - Ponice
- Urszula Szymczyk - Mikołów
- Aleksander Goździcki - Mikołów
- Hanna Serafin - Przedszkole ŚCRU
Kategoria II:
- Amelia Ponicka - Ponice
- Rita Handzel - Rabka-Zdrój
- Katarzyna Pranica - Chabówka
- Julia Kalista - Ponice
- Julia Kwiecień - Kraków
- Valeriia Forosovets - Gliwice
- Paulina Hajnos - Pieniążkowice
- Grzegorz Piekarski - Wdowin Kolonia
Kategoria III:
- Szymon Panasiewicz - Rabka-Zdrój
- Roman Koszarek - Ponice
- Norbert Nowak - Rabka-Zdrój
- Sara Stuczko - Rabka-Zdrój
- Maria Kuruc - Ponice
- Joanna Juńczyk - Nowa Wieś Kętrzyńska
- Zuzanna Greber - Ostrów Wielkopolski
- Klaudia Zaradna - Ostrów Wielkopolski
Kategoria IV:
- Miriam Klohn - Rabka-Zdrój
- Kategoria  V:
- Helena Michalak - Rabka-Zdrój
- Natasza Margańska - Rabka ? Zdrój
- Monika Niżnik - Rabka-Zdrój
Pamięci doktora Sebastiana Flizaka
W Mszanie Dolnej, z udziałem przedstawicieli Rabki-Zdroju, odbyły się wydarzenia upamiętniające postać wybitnego zagórzańskiego etnografa i ludoznawcy Sebastiana Flizaka. Rozpoczęło je odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Sebastianowi Flizakowi, która została umieszczona na fasadzie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Matejki 11. Uroczystość ta odbyła się w obecności m.in. burmistrz miasta Anny Pękały, wójta gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby oraz  wójta gminy Niedźwiedź Rafała Rusnaka, krewnego prof. Flizaka, który to osobiście dokonał aktu jej odsłonięcia. Nasze miasto reprezentowali na uroczystości: przewodni-czący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Józef Skowron, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej radna dr Dorota Majerczyk, prezes Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec dr n. med. Jan Ceklarz i dr Katarzyna Ceklarz, etnolog, autorka pracy doktorskiej i książki o Sebastianie Flizaku. Następnie wszyscy obecni przeszli na miejscowy cmentarz, żeby odmówić modlitwę nad grobem etnografa i złożyć mu hołd, w podziękowaniu za zasługi dla tej ziemi.
W drugiej części, w pensjonacie Janda, odbyła się promocja książki autorstwa dr Katarzyny Ceklarz z Rabki-Zdroju, zatytułowanej: ?Sebastian Flizak. Ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki?.
Monografia, licząca 402 strony, to monumentalne dzieło, zogniskowane wokół głównego bohatera, z uwzględnieniem szerokiego tła kulturowego i histo-rycznego, a więc historii rodzinnego Podobina, Mszany Dolnej, Górali Zagórzańskich, ale także Krakowa przełomu XIX i XX wieku, Lwowa i Sanoka. Spora cześć publikacji poświęcona została jego dokonaniom naukowym oraz działalności w mszań-skim oddziale Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, którego był współzałożycielem i prezesem przez 25 lat. Publikacja zawiera fotografie i rysunki autorstwa Flizaka, oraz mapę ukazującą jego tułaczkę na Syberii.
Podczas promocji głos zabrali zebrani goście, m.in. Bolesław Stożek ? uczeń Flizaka z okresu okupacji; Teofila Latoś ? prezes oddziału PTL w Mszanie Dolnej, Piotr Krzywda ? redaktor książki, Jerzy Kapłon ? wydawca, prezes zarządu głównego PTTK i dyrektor COTG PTTK w Krakowie; oraz mecenasi i gospodarze uroczystości: Anna Pękała ? burmistrz Mszany Dolnej, Bolesław Żaba ? wójt gminy Mszana Dolna i Rafał Rusnak ? wójt gminy Niedźwiedź.
Zgodnie podkreślano, że uroczystość odsłonięcia tablicy oraz promocji książki stanowiła nie tylko ukoronowanie 9-letniej pracy badawczej dr Katarzyny Ceklarz, ale także święto Zagórzańskiej Ziemi, o tożsamość której dbał dr Sebastian Flizak.
Szopki w Muzeum im. Wł. Orkana
Dyrektor i Pracownicy Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju serdecznie zapraszają na wystawę pt. ?Szopki?, prezentującą bogactwo tradycji kolędniczych regionu. Oś wystawy stanowi kolekcja szopek kukiełkowych pozyskanych do zbiorów po konkursach na tradycyjne szopki kukiełkowe zorgani-zowanych przez Muzeum w 1967 r. i 1981 r. Boże Narodzenie stanowiło ważny element zimowego cyklu obrzędowego. Uroczystościom kościelnym, odbywa-jącym się w tym okresie, towarzyszyły ludowe zwyczaje i praktyki obrzędowe, mające na celu zapew-nienie urodzaju i dobrobytu mieszkańcom dawnej wsi. Jednym z nich była kolęda z szopką, czyli widowisko kolędnicze  prezentujące ludową wizję betlejemskiej szopki. Nie znamy dokładnej daty, kiedy tak naprawdę kukiełkowa szopka znalazła się po raz pierwszy na wiejskiej drodze ale z pewnością było to dla mieszkań-ców ówczesnej wsi pierwsze spotkanie z małymi  formami teatralnymi. Osią widowiska jest scena narodzenia i adoracji Jezusa oraz ludowa interpretacja ostatnich chwil z życia okrutnego króla Heroda, po którego przychodzi sama śmierć i diabeł.  Prezento-wano także liczne scenki obyczajowe, satyryczne, niejednokrotnie odwołujące się do ważnych wydarzeń w życiu społeczności wiejskiej. Obok postaci biblij-nych i zastępów aniołów pojawiają się zwierzęta oraz liczne postaci wiejskiej codzienności, m. in. pasterze, góral i góralka, szewc, piekarz, krawiec, cyrulik itp.
Wystawa będzie czynna do marca 2020 r. w godzinach otwarcia Muzeum.
Świąteczne życzenia od burmistrza i górali
Członkowie wszystkich dziecięcych zespołów regio-nalnych działających na terenie gminy Rabka-Zdrój spotkali się w starym kościółku Muzeum Orkana, nagrali świąteczną kolędę i wspólnie z burmistrzem Leszkiem Świdrem złożyli świąteczne życzenia mieszkańcom całej gminy oraz turystom spędzającym w Rabce-Zdroju święta. W tle zabrzmiała kolęda "Jezusa narodzonego wszyscy witajmy", w wykonaniu dziecięcych zespołów regionalnych z Chabówki, Ponic, Rabki-Zdroju i Rdzawki: Majeranków, Prymnych, Robcusi i zespołu Powicher. Wspólna świąteczna kolęda, to historyczne wydarzenie. Z inicjatywy burmistrza Leszka Świdra i przewodni-czącej Komisji Kultury Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dr Doroty Majerczyk, po raz pierwszy wspólnie wystąpiły ze sobą wszystkie zespoły regionalne działa-jące na terenie gminy. Zarówno burmistrz, jak i przewodnicząca komisji kultury chcą, by współpraca pomiędzy zespołami regionalnymi z terenu gminy na stałe wpisała się w działalność kulturalną gminy. Leszek Świder i Dorota Majerczyk podkreślają, że należy postawić na współpracę i zgodę, na integrację całego środowiska i docenienie ludzi, którzy od lat są zaangażowani w rozwijanie i promowanie bliskiej każdemu z nas kultury regionalnej.