Start Nr 103 Chaos str.1
Chaos str.1

Gdybyśmy odrzucili umowne zasady postępowania, ogólnie uznawane normy prawne, chaos wdarłby się w nasze życie, w nasze bliższe i może dalsze otoczenie. Gdyby miało to zaszkodzić funkcjonowaniu całego państwowego organizmu, władze użyłyby odpowiednich sił, aby przywrócić odpowiedni ład.
Chaos może powstać także wtedy, gdy to władze dokonują niezrozumiałych zmian w ogólnie uznanych normach prawnych i przyjętych zasadach postępowania. Ale w takim przypadku chaos obejmuje od razu całe społeczeństwo.