Start Nr 103 Odszedł Józef Skawiańczyk, były Burmistrz Rabki-Zdroju str.2
Odszedł Józef Skawiańczyk, były Burmistrz Rabki-Zdroju str.2

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 24 kwietnia 2020 r. zmarł Józef Sebastian Skawiańczyk ? Burmistrz Rabki-Zdroju w latach 2000-2002.

Urodził się 12 października 1937 r. w Rabce-Zdroju. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w 1961 r., uzyskując tytuł mgr inż. geodezji. Z zawodem związany był przez całe swoje życie, pracując m.in. w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu; Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Nowym Targu; Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu.

Był radnym III Kadencji Rady Miasta Rabka-Zdrój (w latach 1998-2000). Dnia 2 sierpnia 2000 roku został wybrany przez Radę Miasta Rabka-Zdrój na Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój, którą to funkcję pełnił już do końca III kadencji, czyli do roku 2002.

Pogrzeb Józefa Skawiańczyka odbył się 30 kwietnia. Po mszy św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny Zmarłego odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Orkana.