Start Nr 103 FRRR w czasach zarazy str.8
FRRR w czasach zarazy str.8

Temat funkcjonowania i świadczenia usług przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w czasie pandemii koronawirusa poruszył w rozmowie z jej prezesem, Panem Maciejem Kopytkiem, nasz Redaktor Naczelny.

Piotr Kolecki: Czy okres pandemii COVID-19 wpłynął na działalność Fundacji Rozwoju Regionu Rabka?

Maciej Kopytek: Z punktu widzenia organizacyjnego - tak. Wprowadzone obostrzenia prawne i epidemiczne znacząco wpłynęły na dotychczasowy sposób funkcjonowania naszej organizacji, m.in. poprzez ograniczenie kontaktu z klientami, zawieszenie organizacji szkoleń, doradztwa grupowego, itd., co nie znaczy, że mieliśmy mniej pracy, wręcz przeciwnie. Wnioski pożyczkowe były przygotowywane i rozpatrywane cały czas, regularnie odbywały się posiedzenia Zarządu i nawet odbyło się posiedzenie Rady Fundacji .