Start Rocznik 2022 (nr 123-134) nr 127 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 maja 2022 13:05
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas XLIX Sesji w dniu 30 marca 2022r

- Uchwała Nr XLIX/399/22 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej.

- Uchwała Nr XLIX/398/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na 2022rok.

- Uchwała nr XLIX/397/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.

- Uchwała Nr XLIX/396/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

- Uchwała Nr XLIX/395/22 w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Rabka - Zdrój

- Uchwała Nr XLIX/394/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

- Uchwała Nr XLIX/393/22 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2022 r."

- Uchwała Nr XLIX/392/22 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/371/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

- Uchwała Nr XLIX/391/22 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/384/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju

- Uchwała Nr XLIX/390/22 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego Roberta Skipiała

 

 

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju dokonała na środowej sesji gruntownych zmian w swoim prezydium. Nowym przewodniczącym rabczańskiej rady został radny Piotr Żółtek, który zastąpił na tym stanowisku radnego Michała Skowrona. Nowym wiceprze-wodniczącym został wybrany radny Piotr Ptak. Do zmian doszło również w kierownictwie Komisji Rewizyjnej. Na jej przewodniczącego wybrano radnego Dariusza Krzysztofa.

 • Województwo Śląskie i Powiat Nowotarski podpisały list intencyjny w sprawie zbycia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju. W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Izabela Domogała oraz Krzysztof Faber, Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego i radna Sejmiku Województwa Śląskiego Julia Kloc-Kondracka.

 • Wiosenna pogoda pozwoliła wznowić prace na budowie wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Na miejscu są robotnicy i ciężki sprzęt. Utwardzają oni m.in. drogę dojazdową, prace trwają też na terenie samego placu. Przypomnijmy, iż docelowo wodny plac zabaw składał się będzie z kilku fontann m.in. fontanny skalnej, edukacyjnej ze zlokalizowanymi w jej nawierzchni fontanną gejzer, wiru wodnego i kuli wodnych. Będzie też strumyk z kołem młyńskim i półkami wodnymi. W otoczeniu placu przewidziano rabaty z zielenią oraz miejsce odpoczynku ze stołkami i parasolami.

 • Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe burmistrz ogłosił konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
  1) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju,
  2) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju oraz
  3) Publicznego Przedszkola w Chabówce.
  Termin składania podań - 16 maja 2022r.

 • Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty.
  Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

 • PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło program dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa stałe, na ekologiczne urządzenia zasilane gazem ziemnym lub energią elektryczną. Aby otrzymać wsparcie finansowe, w wysokości nawet do 4 tysięcy złotych, wystarczy do końca 2022 roku wymienić stare urządzenie grzewcze na nowy kocioł gazowy lub pompę ciepła. Łączna pula dofinansowań w programie wynosi 10 milionów złotych.
  Szczegółowe informacje dotyczące programu dofinansowań PGNiG Obrót Detaliczny dostępne są na stronie: https://pgnig.pl/dofinansowanie

 • Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o zainstalowanym źródle ciepła i wykorzystywanym opale!. Termin mija 30 czerwca 2022r r.

 • Na mocy porozumienia o współpracy między spółką Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Obrót Detaliczny i Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, odbywają się dyżury w ramach których przedstawiciel PGNiG udziela informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe. Najbliższy dyżur pracownika PGNiG odbędzie się 16 maja 2022r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w pokoju nr 05 (Sala Obrad), w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2.

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2022 roku organizuje dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Turnusy te, skierowane są do dzieci urodzonych w latach 2007 do 2015 (tj. w wieku 7 – 15 lat). Warunkiem niezbędnym jest, aby jeden z rodziców czy opiekunów prawnych był ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej, przez rok. Szczegółowe informację, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać:
  PT KRUS w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Zacisze 17 pok. 107 lub tel: 182648462, 182669389 wew. 26 i 27