Start Nr 130 Przez pryzmat wartości. Naprawianie świata. str.15
Przez pryzmat wartości. Naprawianie świata. str.15

Jestem bardzo sceptyczny odnośnie pomysłów totalnego naprawiania świata przez ludzi. Szczególnie jeśli ma się to odbywać w jakikolwiek polityczno-ideologiczny czy religijny, przy tym globalny sposób. Czyli często w rzeczywistości poprzez naciski, manipulację, zastraszanie czy w końcu z użyciem siły. Historia pokazuje, że zawsze takie „naprawianie” kończy się dyktaturą i niewyobrażalnymi powszechnymi cierpieniami ludzi i masowymi morderstwami.