Start Nr 130 Aktywni żyją lepiej str.16
Aktywni żyją lepiej str.16

Świetną okazją do promocji Rabki-Zdroju i Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był udział w ogólnopolskiej debacie na temat inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej seniorów .

Debata była elementem wydarzenia pod nazwą „Letnia Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów”, zorganizowanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.