Start Rocznik 2023 (nr 135-146) Nr 140 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 czerwca 2023 13:53
 • Uchwały podjęte podczas LXV posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 maja 2023r.:
  - Uchwała Nr LXV/504/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z 30 stycznia 2023 r. (data wpływu) na Burmistrza Rabki Zdroju w związku z niedo-pełnieniem przez niego obowiązków oraz działania przeciwko mieszkańcom osiedla Czuptówka w Ponicach, opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.1.2023.
  - Uchwała Nr LXV/503/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój z dnia 18 maja 2023r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka‑Zdrój
  - Uchwała Nr LXV/502/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  - Uchwała Nr LXV/501/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  - Uchwała Nr LXV/500/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  - Uchwała Nr LXV/499/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/493/23 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2023 r."
  - Uchwała Nr LXV/498/23 w sprawie zmiany uchwały nr LX/473/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

 • Z okazji Dnia Samorządowca składamy najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z pracy zawodowej dla wszystkich osób, które współtworzyły i współtworzą samorząd.
  Burmistrz Rabki-Zdroju
  Leszek Świder
  oraz
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Piotr Żółtek wraz z Radnymi

 • Rabka-Zdrój obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia nadania praw miejskich. W 1953 roku została uznana za miasto, co pozwoliło na dalszy rozwój i modernizację.
  Kalendarz w wersji PDF do pobrania: https://gmina.rabka.pl/download/1630

 • W Urzędzie Miejskim z inicjatywy burmistrza Leszka Świdra odbyło się spotkanie robocze dotyczące przebudowy drogi ul. Zakopiańskiej. W spotkaniu udział wzięli: wicewojewoda pan Ryszard Pagacz, dyrektor PKP PLK S.A. pan Mateusz Wanat, WiNB pan Andrzej Macałka oraz PINB pani Gabriela Przystał, radny wojewódzki Bogdan Pęk oraz geolog przygotowujący dokumentację.

 • Informujemy, że od 8 maja 2023 r. w Gminie Rabka-Zdrój rusza sprzedaż końcowa węgla sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 18 26 91 553 oraz 18 26 80 464.

 • 2 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

 • Trwa odbudowa zabytkowej willi Anioł przy ul. Parkowej w Rabce-Zdroju. Na budynku stanęła już więźba, którą niebawem pokryje nowy dach. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego częściowo spłonął podczas pożaru we wrześniu 2018 roku.

 • Trwa kompleksowy remont drogi powiatowej w Ponicach. Remontowany jest odcinek o długości ok. 1,3 km, od mostu przy "Blachotrapezie"  do szkoły podstawowej.

 • Rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja w Rabce-Zdroju, czyli remont Rynku. Wykonawca ogrodził teren wokół Rynku, zwozi ciężki sprzęt i rozpoczyna przebudowę centralnego placu miasta.

 • W Rabce-Zdroju gościł Andrzej Gut Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który przekazał na ręce burmistrza Leszka Świdra promesę w kwocie 2 800 000 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.