Start Rocznik 2023 (nr 135-146) Nr 141 Kurenda. Informator samorządowy str.6
Kurenda. Informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 lipca 2023 13:41
  • Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder otrzymał od radnych absolutorium z tytułu wykonania ubiegło-rocznego budżetu. Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwałę w tej sprawie na wniosek Komisji Rewizyjnej, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych za rok 2022, informacji o stanie mienia, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  • W Rabce-Zdroju trwa akcja zbierania używanej lub nowej pościeli i prześcieradeł. Potrzebne są one do szycia bielizny jednorazowej dla ukraińskich żołnierzy. Pościele i prześcieradła można dostarczać na ul. Leśną 18 w Rabce-Zdroju, proszę wcześniej o kontakt telefoniczny pod nr tel. 602 189 415.

  • W Rabce-Zdroju gościł Andrzej Gut-Mostowy - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Minister odwiedził Urząd Miejski w Rabce-Zdroju i był zainteresowany tym, jak przebiega podpisywanie umów z mieszkańcami na mieszkania mające powstać w ramach SIM Małopolska.

  • Podczas imprezy Dawnej Rabki Czar w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość nadania imienia alei biegnącej od ul. Orkana do budynku dawnej Diabetologii (dawniej dom rodzinny Kadenów) Alei Kadenów.

  • Po sprzeciwie mieszkańców w sprawie budowy kolejnych masztów telefonii komórkowej na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój, burmistrz Leszek Świder zwrócił się do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie działań ograniczających lokalizowanie wież telekomunikacyjnych, szczególnie na terenie gmin uzdrowiskowych.

  • W dniach 15-19 czerwca 2023 roku odbyło się Czterostronne Spotkanie Miast Partnerskich w Rabce-Zdroju. Spotkanie miało na celu umocnienie współpracy między Rabką-Zdrój, Murrhardt, Frome i Chateau-Gontier, oraz wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie rozwoju miast. W ramach spotkania odbyła się konferencja urzędowa, podczas której reprezentanci miast mieli okazję omówić ważne kwestie dotyczące współpracy.

  • Z udziałem burmistrza Leszka Świdra, wiceburmistrz Małgorzaty Gromali, radnych: Doroty Majerczyk, Roberta Skipiały i Małgorzaty Hoim, a także dyrektorów szkół i przedszkoli, odbyła się w Amfiteatrze uroczystość wręczenia nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom rabczańskich szkół podstawowych.

  • Sezon grzybowy trwa w najlepsze, w związku z tym wielu grzybiarzy wystawia na sprzedaż zebrane przez siebie okazy, aby podreperować domowy budżet. Kupując grzyby na placu targowym, czy innych punktach sprzedaży, pamiętajmy jednak, że każdy sprzedawca – czy to na targowisku, czy skraju leśnej drogi - musi posiadać atest na sprzedawane grzyby.

  • Trwa przebudowa górnego odcinka ulicy Poniatowskiego w Rabce-Zdroju. Prace obejmują odcinek o długości ok. 1,2 km. Ich wykonawcą na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju jest firma Kośmider z Rabki-Zdroju, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu.

  • Niecodzienną uroczystość jubileuszu 100-lecia urodzin obchodził Leon Majoch, mieszkaniec Rabki-Zdroju. Ten dzień, to nie tylko zaszczyt dla jubilata i wielkie święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii gminy Rabka-Zdrój.