Start Rocznik 2023 (nr 135-146) Nr 144 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 października 2023 14:04
 • Uchwały podjęte podczas LXX posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 6 września 2023r.
  • Uchwała Nr LXX/529/23 w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz
  • Uchwała Nr LXX/528/23 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2616/1 w Rdzawce w drodze darowizny na rzecz Gminy Rabka-Zdrój
  • Uchwała Nr LXX/527/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  • Uchwała Nr LXX/526/23 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogą powiatową nr 1666K w zakresie pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej w km 2+735,00 do 2+900,00 w miejscowości Rdzawka, gmina Rabka-Zdrój, powiat nowotarski
  • Uchwała Nr LXX/525/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przejęcia przez Gminę Rabka-Zdrój od Gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkującemu na terenie Gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna Biała – Nowy Targ
  • Uchwała Nr LXX/524/23 w sprawie: przyjęcia kalendarza wyborczego dla wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  • Uchwała Nr LXX/523/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rabka – Zdrój
  • Uchwała Nr LXX/522/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/493/23 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2023 r.
  • Uchwała Nr LXX/521/23 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

 

 • 1 września Prezes Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Witold Latusek, w obecności burmistrza Leszka Świdra, podpisał umowę na przebudowę budynku lecznicy. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma Inare. Koszt prac związanych z przebudową, rozbudową i kompleksową modernizacją budynku szpitala wyniesie 29,2 milionów złotych. Przewidywany termin realizacji inwestycji to koniec 2024 roku.

 • Rozpoczęła się przebudowa ulicy Gorczańskiej w Rabce-Zdroju. W pierwszym etapie Zakład Wodociągów i Kanalizacji, na zlecenie miasta wykonuje sieć kanalizacyjną.

 • Okręgowa Komisja Wyborcza nr 49 w Rabce-Zdroju podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 49 w Rabce-Zdroju bez przeprowadzenia głosowania ponieważ w terminie do 04.09.2023 r. zarejestrowano 1 kandydata co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia. Zgodnie z powyższym w jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 49 w Gminie Rabka-Zdrój w powiecie Nowotarskim członkami Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej została: pani Zofia Zając.

 • Gmina Rabka-Zdrój znalazła się na liście małopolskich samorządów, które otrzymają dofinansowanie przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówki”). Rabka-Zdrój otrzyma wsparcie na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w łącznej wysokości 6,24 mln zł z kwoty 20,42 mln zł na całe województwo.

 • Firma Budimex, która zajmuje się przebudową linii kolejowej na terenie miasta, poinformowała, że od 19 września zamknie na około rok ul. Zakopiańską na odcinku od skrzyżowania koło Janosika aż za sklep Azja. Wzdłuż tego kilkusetmetrowego odcinka ulica powstała nowa droga, na którą zostanie przeniesiony ruch samochodowy, a do m.in. Biedronki czy Taniego zostaną udostępnione tymczasowe dojazdy.

 • Dobiegła końca budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju powstały dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią - jedno do gry m.in. w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę, drugie do siatkówki.

 • Szanowni Mieszkańcy,

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że Ministerstwo Aktywów Państwowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, w oparciu o wykładnię systemową, zaprezentowało interpretację przepisów powszechnie obowiązujących umożliwiających gminom zagospodarowanie niesprzedanego do 31 lipca 2023 r. węgla kamiennego. Zgodnie z tą wykładnią, niesprzedany do 31 lipca 2023 r. węgiel gminy mogą włączyć do swoich zasobów jako mienie komunalne i przeznaczyć go na realizację zadań własnych np. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej lub też mogą go sprzedać osobom fizycznym. W związku Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że nadal jest możliwość zakupu węgla i nie obowiązuje limit ilościowy. Cena węgla za 1t to 1800 zł.

 • Uroczystość jubileuszu 70-lecia nadania Rabce-Zdroju praw miejskich w dniu 21 września rozpoczęła uroczysta LXXI sesja VIII Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, którą otworzył przewodniczący rady Piotr Żółtek. Radni, na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju, przez aklamację podjęli rezolucje: w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania Rabce Praw Miejskich oraz w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Rabka-Zdrój.

 • 28 września odbyło się przekazanie placu budowy firmie Inare z Krakowa, która zajmie się kompleksową przebudową, rozbudową i modernizacją budynku Szpitala Miejskiego przy ulicy Słonecznej w Rabce-Zdroju. W przekazaniu terenu pustego szpitala wykonawcy wziął udział burmistrz Leszek Świder, prezes spółki Witold Latusek i przedstawiciele wykonawcy. Koszt inwestycji to kwota 29,2 mln zł, a termin wykonania to koniec przyszłego roku.