Start Rocznik 2023 (nr 135-146) nr 145 Kurenda - informator samorządowy str.7
Kurenda - informator samorządowy str.7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 listopada 2023 08:27
 • Uchwały podjęte podczas LXXII posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 27 września 2023r.
  -Uchwała Nr LXXII/538/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXX/529/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 września 2023 r. w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz
  - Uchwała Nr LXXII/537/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
  - Uchwała Nr LXXII/536/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
  - Uchwala Nr LXXII535/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr LXXII/534/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  - Uchwała Nr LXXII/533/23 w sprawie rozpatrzenia pism: z dnia 06 lipca 2023 r. przekazanego do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 28 sierpnia 2023 r. i z dnia 05 września 2023 r. przekazanego do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 06 września 2023r.
  - Uchwała Nr LXXII/532/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/515/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 • Uchwały podjęte podczas LXXI, uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 21 września 2023r.
  - Uchwała Nr LXXI/531/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 września 2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w Gminie Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr LXXI/530/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 września 2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania Rabce Praw Miejskich

 •  

 • Szpital Miejski w Rabce-Zdroju w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji p.n. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju, oraz niezbędnym do realizacji wyłączeniem z użytkowania całego budynku szpitala na czas jej trwania, prezes szpitala Witold Latusek uprzejmie informuje, że w czasie trwania remontu jednostki organizacyjne Szpitala będą działały w następujących lokalizacjach:
  - w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym , ul. Diretla 5: Izba przyjęć, Oddziały: Wewnetrzny, Chirurgii Ogólnej, Medycyny Paliatywnej, Pracownia Diagnostyki Obrazowej
  - w domu wypoczynkowym Karabella, Rabka-Zaryte 14 - Zakład Opiekuńczo-leczniczy
  - w dotychczasowej lokalizacji na terenie szpitala ul.Słoneczna 3
  Centralna rejestracja
  Poradnie: Chirurgii ogólnej, kardiologiczna i neurologiczna
  Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
  w dotychczasowej lokalizacji ul. Poniatowskiego 6
  - Poradnie: Otolaryngologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Gruźlicy i Chorób Płuc.
  Lokalizacja części administracyjnej Spółki , adresy e‑mail oraz numery telefonów pozostają bez zmian. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Ruszyły roboty przy przebudowie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. Wykonawca inwestycji rozpoczął pracę od ogrodzenia całego terenu i rozbiórki starego dachu.

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Celem program jest pogłębienie współpracy z tymi organizacjami oraz budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym służącemu ich wsparciu.

 • Firma Regraf wspólnie z Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju wydała dwujęzyczny folder reklamujący nasze miasto. Znalazły się w nim najważniejsze informacje na temat uzdrowiska, atrakcji i miejsc wartych odwiedzenia.
  Folder do pobrania - gmina.rabka.pl/download/1734

 • Powoli dobiega końca remont Deptaku Zdrojowego w Rabce-Zdroju. Trakt dla pieszych został już wyłożony kostką i prezentuje się bardzo efektownie. Pozostało wyplantować teren, obsiać trawniki, zamontować ławki i lampy.

 • Trwa przebudowa Rynku w Rabce-Zdroju. Prace posuwają się do przodu. Gotowa jest już spora część placu. Drogi zostały wybrukowane, powstały pobocza, miejsca parkingowe, chodniki, miejsca zieleni.

 • PKP rozpoczęły prace nad stabilizacją muru i skarpy pod ulicą Zakopiańską w Rabce-Zdroju, która od roku jest zamknięta z powodu powiększającego się pęknięcia w jezdni wywołanego osuwiskiem. Robotnicy montują w murze nad torami mikropale, których zadaniem jest umocnienie terenu pod drogą i zabezpieczenie go przed dalszym osuwaniem się. Z kolei samorząd rozpoczął prace nad projektem zabezpieczenia drogi, ale przede wszystkim budynków położonych nad drogą.

 • Dobiega końca remont ulicy Zakopiańska Boczna do osiedla Sierantówka w Rabce-Zdroju na odcinku ponad 360 metrów. Ta ważna droga osiedlowa, znajdująca się przy granicy z Chabówką, od dawna czekała na poważny remont, który właśnie trwa.

 • Dobiegają końca prace przy termomodernizacji budynku przedszkola w Chabówce. Roboty obejmowały m.in. wymianę okien, drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, wymianę grzejników, ocieplenie budynku, nową elewację, ocieplenie, wymianę dachu oraz zagospodarowanie terenu.

 • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom, wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty życzę wielu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy, aby Wasz codzienny trud i zaangażowane w proces kształcenia młodych mieszkańców naszej gminy spotkały się z wyrazami szacunku i uznania ze strony uczniów, rodziców oraz całej społeczności lokalnej.
  Dziękuję za wasz trud oraz poświęcenie wykazywane każdego dnia w niełatwej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej.
  Burmistrz Rabki-Zdroju
  /-/ mgr Leszek Świder

 • Zakończył się remont mostów na Słonce w Rabce-Zdroju uszkodzonych przez lipcową powódź. Są to mostki: obok "Beskidu", przy wjeździe do "Zdrojowej" oraz mostek koło Gazdy. Wszystkie ucierpiały podczas nawałnicy, która przeszła nad Rabką 17 lipca.

 • Na bardzo zaawansowanym etapie jest odbudowa willi Anioł przy ulicy Parkowej. Postęp prac sięga 80%. Budynek ma nowy dach, odremontowane zostały przestronne piwnice, które robią teraz ogromne wrażenie, trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach na parterze i poddaszu.

 • Dobiega końca termomodernizacja budynku Zakładów Komunalnych przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju. Pozwoli ona nie tylko obniżyć koszty ogrzewania, ale też odnowiła wygląd zewnętrzny całego budynku.

 • Jak co roku, w październiku, nadchodzi czas, by podsumować poprzedni rok szkolny 2022/2023. Sytuację w szkołach dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Rabce-Zdroju i informację o podmiotach, którym miasto przekazuje dotacje na prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej, przygotowaną przez Wydział Oświaty, przedstawiła radnym na LXXIV sesji Rady Miejskiej Aneta Kozłowska z Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Urzędu Miejskiego. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rabka-Zdrój - Prezentacja w PDF - https://gmina.rabka.pl/download/1731

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:
  – wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełno-sprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
  – zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
  – likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.
  Zainteresowanych odsyłamy do Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, opublikowanej w  Dz. U. z 2023 r. poz. 1429.