Start Rocznik 2016 (nr 51-62) Nr 52 Kurenda. Informator samorządowy. str.6
Kurenda. Informator samorządowy. str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 13 lutego 2016 15:44


Uchwały podjęte podczas  posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2016r.

  • UCHWAŁA NR XVIII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.08.2015 r.(data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.9.2015
  • UCHWAŁA NR XVIII/136/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
  • UCHWAŁA NR XVIII/135/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie:określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.Nieodpłatna pomoc prawna
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dniem 4 stycznia 2016 roku rozpoczyna funkcjonowanie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego.


Dotacje na kulturę fizyczną rozdane
Zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2016 r.Burmistrz Rabki - Zdroju rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. Dotacje na organizację zajęć sportowych różnego typu przyznano ośmiu organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego.  


Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju za 2015 rok
Straż Miejska w Rabce-Zdroju w roku 2015 podjęła 1294  interwencje,  907 interwencji zgłoszonych zostało przez  mieszkańców lub osoby przebywające na terenie Gminy, z tego 388 podlegało postępowaniu w sprawie o wykroczenia, a 13 wniosków skierowano na drogę sądową.