Start Rocznik 2016 (nr 51-62) Nr 53 Kurenda. Informator samorządowy. str.6
Kurenda. Informator samorządowy. str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 marca 2016 15:01

Uchwały podjęte podczas  posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2016r.
UCHWAŁA NR XIX/139/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .

Gmina Rabka-Zdrój w programie „UMIEM PŁYWAĆ”
Od lutego 2016 roku na basenie przy IGiChP w Rabce-Zdroju jest realizowany projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Gmina Rabka-Zdrój otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 21 000 zł, z której opłacone zostanie wynagrodzenie instruktora pływania i transport na basen. Wynajem basenu i opiekę nauczycieli pokrywa gmina. Koszt całkowity zadania to 58 284zł.

Spotkanie poświęcone rewitalizacji
W Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie dotyczące rewitalizacji. Spotkanie to, jak wyjaśniła zebranym burmistrz Ewa Przybyło, rozpoczyna prace nad strategicznym dokumentem dla rozwoju Rabki-Zdroju, który pozwoli samorządowi sięgnąć po środki z Unii Europejskiej na rewitalizację przestrzeni publicznej.

Komunikat Burmistrz Rabki-Zdroju
Szanowni Państwo, informuję, iż na wniosek grupy mieszkańców organizowane są dodatkowe indywidualne konsultacje dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rabka-Zdrój, a także określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Dodatkowa możliwość indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych mieszkańców i instytucji z obszaru Gminy Rabki-Zdroju wyznaczono na 14 marca 2016 roku (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 17.00 w pokoju nr 04 Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2.
Ewa Przybyło

Dotacje na kulturę
Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło rozstrzygnęła doroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku. W tym roku dotacje na szesnaście zadań otrzymało trzynaście stowarzyszeń, fundacji, kół, organizacji regionalnych i kulturalnych. Łączna suma  dotacji to 80 tysięcy złotych.

Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój
Gmina Rabka-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016 – 2023, który określa działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju obszaru Uzdrowiska.

„Rodzina 500+" w Rabce-Zdroju
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju informuje o rozpoczęciu realizacji programu "Rodzina 500+". Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 17 oraz 18 (II piętro). Wniosek do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Rodzina 500+”. Ponadto Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że uruchamia punkty przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” w szkołach na terenie miasta i gminy.
Harmonogram dyżurów w szkołach:
w dniu 10 kwietnia 2016 r. (niedziela):
ZSPiG w Rdzawce w godz. od  9:00-11:30
ZSPiG w Ponicach w godz. od  12:00-14:00
ZSPiG w Chabówce w godz. od  16:30 do 19:00

W dniu 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) -
SP Nr 4  w Zarytem w godz. od 15:00 do 18:00

W dniu 12 kwietnia 2016 r. (wtorek) -
SP nr 3 w Rabce  w godz. od 16:00 do 18:00

W dniu 14 kwietnia 2016r. (czwartek)   
SP nr 2 w Rabce w godz. od 16:00-18:00